Acționari

Odeskabel PJSC va anunța acționarii că pot face cunoștință cu informațiile care vor fi făcute publice în conformitate cu legislația, începând cu anul 2015, pe internet la adresa: http://05758730.smida.gov.ua/

Pentru a accesa informațiile, este necesară înregistrarea pe site.

În ceea ce privește determinarea cvorumului adunării generale a acționarilor începând cu 10/12/2014.

Odeskabel PJSC dorește să atragă atenția acționarului asupra alineatului 10 al secțiunii VI din Legea Ucrainei „privind sistemul depozitar al Ucrainei” nr. 5178-VI dd.06 / 07/2012, astfel cum a fost modificată (în continuare - „Legea”) :

„În cazul în care proprietarul valorilor mobiliare pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu a încheiat un acord cu instituția depozitară selectată de emitent pentru a presta contul de valori mobiliare în numele său sau nu a transferat drepturile. la titlurile în contul său de valori mobiliare deschise într-o altă instituție depozitară, titlurile unui astfel de proprietar (care oferă dreptul de participare la organismele emitentului) nu sunt luate în considerare la determinarea cvorumului și la votul în organismele emitentului ”.

 

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 23.04.2018 poate fi descărcat de aici .

Protocolul cu privire la rezultatele votării la adunarea generală a PJSC Odeskabel din 14.04.2017. poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 14.04.2016. poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 16.04.2015 poate fi descărcat de aici .

Protocolul cu privire la rezultatele votării în cadrul adunării generale a PJSC Odeskabel din 17.04.2014 poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 16.04.2013 poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 12 aprilie 2012 poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele votării la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 12 octombrie 2011 poate fi descărcat de aici .

Protocolul privind rezultatele la vot la adunarea generală a OJskabelului PJSC din 14.04.2011 poate fi descărcat de aici .